Zoals iedereen ondertussen al weet, zullen er na de krokusvakantie klaar-overs aan de zebrapaden aan ‘t Solft en Dorpsstraat staan om iedereen veilig te laten oversteken.

Om de kinderen al een beetje vertrouwd te maken met de klaar-overs, werd er vandaag met alle klassen al eens geoefend.

Er werd eerst uitgelegd dat de klaar-over de auto’s tegenhouden en ook hoe ze dit doen. Ze steken het bordje dat ze bij zich hebben in de lucht en gaan zelf in het midden van de straat staan.

Als de klaar-over in het midden van de straat staat wil nog niet zeggen dat de mensen direkt kunnen oversteken, ze moeten wachten tot de klaar-over het teken geeft dat ze mogen oversteken, dit werd dan ook meerdere malen herhaald zodat de kinderen goed weten wanneer het veilig is om over te steken. De klaar-over staat in eerste instantie met horizontaal gestrekte arm op straat en maakt een “kom maar naar hier” beweging met de arm als je mag over steken.

Nadat de leerlingen ingelicht waren hoe het allemaal in zijn werk gaat en als ze wisten waarop ze moesten letten, werd er goed geoefend, iedereen geraakte veilig aan de overkant van de straten smiley!

Goed gewerkt klaar-overs en kinderen !!!

afspraak na de krokusvakantie aan het zebrapad !!!

hieronder foto’s van de oefensessie :