Thema-avond ‘Bent u nog mee ?’â€

Gisteren ( maandag 13/01 ) werd de eerste infoavond gegeven door het VCOV.

Het is de bedoeling dat we in de toekomst nog meer van deze info-/thema-avonden gaan plannen over uiteenlopende onderwerpen ivm school/ouders/leerlingen/enz….

Wie en/of wat is het VCOV zal je zeggen, hieronder vindt je een korte beschrijving

Wie zijn ze?

De VCOV (Vlaamse Confederatie van Ouders en ouderverenigingen) is de ouderkoepel van het vrij onderwijs.

De VCOV vertegenwoordigt alle ouders en de ouderverenigingen van de scholen van het Katholieke net in Vlaanderen.

Wat doen ze?

Een goede samenwerking tussen school en ouders ontstaat niet zomaar.

De VCOV betrekt al méér dan 50 jaar alle ouders bij de school en maakt het onderwijs verstaanbaar en duidelijk.

Ouderparticipatie is onze kermopdracht. Ouders een krachtige stem geven op alle niveaus is ons doel.

Wij coachen ouderverenigingen en schoolteams, bieden kant en klare pakketten aan, maar ook deskundige begeleiding op maat is mogelijk.

Hopelijk is het nu wat duidelijker, zo niet, surf dan even naar hun site voor wat meer info,

De eerste infoavond ging dus over veilig internet gebruik, digitale privacy en cyberpesten.

Wat doen onze kinderen/jongeren online? Hoe kunnen we hen zoveel mogelijk beschermen tegen dat cyberpesten, valse vrienden, reclame en andere ongepaste informatie? Welke impact heeft sociale media op jongeren? Welke mogelijkheden en gevaren houden sociale netwerksites in? Hoe kan je je online privacy beschermen?

De mogelijke gevaren van onbezonnen of onverantwoord gebruik van mobiele technologie en sociale netwerken werden toegelicht

want voor je het weet gooi je veel van je priveleven zomaar te grabbel op het internet, en eens het op het internet staat is het zéér moeilijk om het er terug af te krijgen.

Dat zijn dan ook ineens dingen waar we de jongeren op moeten wijzen en/of moeten bijbrengen.

Er werd ook toegelicht hoe een grapje via de multimedia kan ontaarden in pesterijen, of hoe sommige foto’s, uitspraken enz… , voor pesterijen kunnen gebruikt worden.

We vonden het een intressante infoavond, er werden misschien veel dingen veerteld die we al wisten, maar toch ook vele dingen waar we eigenlijk te weinig bij stilstaan.

Met dank aan Miel Van Opstal voor de voordracht

De link naar de presentatie die getoond werd staat hieronder,

http://www.slideshare.net/waveLab/vcov-nortonwlcyberfinal